Mètode Pilates

El moviment i el control (la consciència del moviment) són les bases del mètode Pilates. És un sistema molt complet en el que es realitzen moviments adaptats a cada persona i on es treballen totes les parts del cos mitjançant exercicis sobre estores i d’altres elements.

El mètode Pilates pot ser suau i relaxat o molt dur i amb un gran treball físic, segons convingui.

  • Exercici intel·ligent i efectiu.
  • Aporta tonificació, flexibilitat, força, harmonia i correcció postural.
  • Sessions amb grups reduïts.
  • Sessions personalitzades individuals.
  • Recuperació de lesions.
  • Recuperació de desequilibris corporals.
  • Prevenció i manteniment de la salut.