Entrenament personal-funcional

Una persona que vol cuidar la seva salut i el seu cos iniciant un pla d’entrenament personal, ha de fer una valoració de la seva capacitat funcional (cor, pulmons...) i estructural (postura, limitacions al moviment...).

S’estableixen els objectius a aconseguir i s’elabora el pla de treball.

L’entrenador personal supervisa i motiva el treball per aconseguir el màxim profit de les sessions.